Apr 3, 2017

Hai Friends......


I am Back , istu dina stories bareyodu nillisidde, inmele matte bareyabeku anta decide madidini, halavaru karanagalinda stories na kannada font alli stories na bareyalu aguttilla. Innu munde stories na english font ali bareyuttene, dayavittu nimma anisikegallannu tilisi...